Tidak berganjak kedua kaki seseorang hamba dihadapan Allah S.W.T pada hari kiamat, sehingga terlebih dahulu ia akan ditanya tentang hartanya, daripada mana ia memperolehinya dan untuk apa dibelanjakannya.
(Riwayat Al-Tarmizi)

Login

 
NOTA: Sila login menggunakan katalaluan sama seperti iAccess